[NEWSIS] 청탁금지법 시행 100일…청렴사회 기대와 경제위축 우려 공존
  글쓴이 : 관리자     날짜 : 17-01-09 14:47     조회 : 976    
  트랙백 주소 : http://hri4u.com/bbs/tb.php/news/420
   http://www.newsis.com/view/?id=NISX20170104_0014620286&cID=10305&pID=1… (101)

청탁금지법 시행 100일…청렴사회 기대와 경제위축 우려 공존

...................................

지난달 13일 한국행정연구원이 한국리서치와 현대리서치에 의뢰해 3,562명을 대상으로 실시해 발표한 여론조사결과에 따르면 응답자의 85%가 청탁금지법 시행에 찬성한다는 의견을 나타냈다. 

...................................

 

출처: http://www.newsis.com/view/?id=NISX20170104_0014620286&cID=10305&pID=10300


   

 
개인정보취급방침  |  이메일무단수집거부
주소: (우: 04309) 서울시 용산구 청파로53길 5 솔밤빌딩  |  TEL: 02-3218-9600  |  FAX: 02-3444-8715  |  EMAIL : webmaster@hri4u.com
COPYRIGHT ⓒ 1986~2012 (주) 현대리서치연구소 ALL RIGHTS RESERVED.